วันที่ ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์ ภาคเช้า ภาคบ่าย ภาคค่ำ
14-12-2018 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.37 MB 1.42 MB
13-12-2018 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.38 MB 1.43 MB
12-12-2018 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.38 MB 1.42 MB
11-12-2018 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.38 MB 1.37 MB
10-12-2018 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.36 MB
07-12-2018 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.38 MB 1.42 MB
06-12-2018 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.38 MB 1.42 MB
05-12-2018 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.36 MB
04-12-2018 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.38 MB 1.38 MB 1.42 MB
03-12-2018 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.38 MB 1.42 MB