บทความ เกี่ยวกับทองคำ ทองรูปพรรณ

ความรู้เกี่ยวกับทองคำ

นอกจากผู้ลงทุนควรจะรู้จักรูปแบบของ
การลงทุนในทองคำแล้ว ยังควรจะ
รู้จักปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ทิศทางราคาทองคำด้วย

บทวิเคราะห์

นอกจากผู้ลงทุนควรจะรู้จักรูปแบบของการลงทุน
ในทองคำแล้ว ยังควรจะรู้จักปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อทิศทางราคาทองคำด้วย

ทองรูปพรรณ ทองคำออนไลน์ | YLG Precious Co., Ltd.

เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

22-07-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.51 MB 1.43 MB
19-07-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.51 MB 1.44 MB
18-07-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.51 MB 1.44 MB
17-07-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.51 MB 1.44 MB
16-07-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.33 MB
15-07-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.51 MB 1.5 MB
12-07-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.5 MB 1.43 MB
11-07-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.5 MB 1.43 MB
10-07-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.5 MB 1.43 MB
09-07-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.5 MB 1.48 MB