วันที่ ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์ ภาคเช้า ภาคบ่าย ภาคค่ำ
22-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.3 MB 1.43 MB
21-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.29 MB 1.43 MB
20-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.29 MB 1.3 MB
19-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB
18-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.29 MB 1.3 MB
15-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.3 MB 1.44 MB
14-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.3 MB 1.43 MB
13-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.3 MB 1.43 MB
12-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.3 MB 1.43 MB
11-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.3 MB 1.3 MB