เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

17-02-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.47 MB 1.49 MB
14-02-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.47 MB 1.49 MB
13-02-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.3 MB 1.49 MB
12-02-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.47 MB 1.43 MB
11-02-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.47 MB 1.43 MB
10-02-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.32 MB
07-02-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.47 MB 1.43 MB
06-02-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.47 MB 1.43 MB
05-02-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.47 MB 1.43 MB
04-02-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.47 MB 1.44 MB