ภาพกิจกรรมตัวแทนกลุ่มบริษัทวายแอลจี

ภาพกิจกรรมตัวแทนกลุ่มบริษัทวายแอลจี ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ วันที่ 4 ตุลาคม 2561