รหัส : RM9-G99-050
ทองคำแท่ง
ทองแท่ง 99.99%
น้ำหนัก 50 กรัม

กว้าง 3.2 cm ยาว 5 cm
ราคาทองแท่ง 66,912 บาท

ค่าบล้อค 500 บาท
ราคาสุทธิ 67,412.00 บาท
สาขาเซ็นทรัลพระราม 9

ขนาด
จำนวน
Add to Cart