รหัส : RM9-G99-010

ทองคําแท่ง
ทองแท่ง 99.99%
น้ำหนัก 10 กรัม

กว้าง 1.9 cm ยาว 3 cm
ราคาทองแท่ง 13,213 บาท

ค่าบล้อค 250 บาท
ราคาสุทธิ 13,463.00 บาท
สาขาเซ็นทรัลพระราม 9

ขนาด
จำนวน
Add to Cart