รหัส : RM9-G99-005

ทองคําแท่ง
ทองแท่ง 99.99%
น้ำหนัก 5 กรัม

กว้าง 1.4 cm ยาว 2.2 cm
ราคาทองแท่ง 6,607 บาท

ค่าบล้อค 250 บาท
ราคาสุทธิ 6,857.00 บาท
สาขาเซ็นทรัลพระราม 9

ขนาด
จำนวน
Add to Cart