รหัส : LP-G965-001
ทองคำแท่ง
ทองแท่ง 96.5%
น้ำหนัก 1 บาท

ขนาด 2.8 cm x 1.95 cm
ราคาทองแท่ง 19,280 บาท

ค่าบล้อค 250 บาท
ราคาสุทธิ 19,530.00 บาท
สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

ขนาด
จำนวน
Add to Cart