รหัส : LP-G965-005
ทองคำแท่งลายมังกร
ทองแท่ง 96.5%
น้ำหนัก 5 บาท

มังกร "เป็นสัญลักษณ์ พลัง อำนาจ ความยิ่งใหญ่ " ขนาด 2.6 cm x 4 cm
ราคาทองแท่ง 96,400 บาท

ค่าบล้อค 500 บาท
ราคาสุทธิ 96,900.00 บาท
สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

ขนาด
จำนวน
Add to Cart