รหัส : HF-G965-005
ทองคำแท่งลายเสือ
ทองแท่ง 96.5%
น้ำหนัก 5 บาท

เสือ "สัญลักษณ์ ของผู้ทรงอำนาจ กล้าหาญเสริมบารมี" ขนาด 2.6 cm x 4 cm
ราคาทองแท่ง 98,400 บาท

ค่าบล้อค 500 บาท
ราคาสุทธิ 98,900.00 บาท
สาขาสำนักงานใหญ่

ขนาด
จำนวน
Add to Cart