รหัส : HF-G965-005
ทองคำแท่งลายเต่า
ทองแท่ง 96.5%
น้ำหนัก 5 บาท

เต่า "เป็นสัญลักษณ์ สุขภาพที่สมบูรณ์ อายุขัยที่ยืนยาว" ขนาด 2.6 cm x 4 cm
ราคาทองแท่ง 96,500 บาท

ค่าบล้อค 500 บาท
ราคาสุทธิ 97,000.00 บาท
สาขาสำนักงานใหญ่

ขนาด
จำนวน
Add to Cart