บทความ เกี่ยวกับทองคำ ทองรูปพรรณ

ความรู้เกี่ยวกับทองคำ

นอกจากผู้ลงทุนควรจะรู้จักรูปแบบของ
การลงทุนในทองคำแล้ว ยังควรจะ
รู้จักปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ทิศทางราคาทองคำด้วย

บทวิเคราะห์

นอกจากผู้ลงทุนควรจะรู้จักรูปแบบของการลงทุน
ในทองคำแล้ว ยังควรจะรู้จักปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อทิศทางราคาทองคำด้วย

จี้ยีราฟ | YLG Precious Co., Ltd.
รหัส : HF-PGBTBD126

จี้ยีราฟ
ทองรูปพรรณ 99.99%
น้ำหนัก 2.53 กรัม

** สินค้าเฉพาะจี้
ราคาทองคำ 3,621 บาท

ค่ากำเหน็จ 2,190 บาท
ราคาสุทธิ 5,811.00 บาท
สาขาสำนักงานใหญ่

ขนาด
จำนวน
Add to Cart