บทความ เกี่ยวกับทองคำ ทองรูปพรรณ

ความรู้เกี่ยวกับทองคำ

นอกจากผู้ลงทุนควรจะรู้จักรูปแบบของ
การลงทุนในทองคำแล้ว ยังควรจะ
รู้จักปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ทิศทางราคาทองคำด้วย

บทวิเคราะห์

นอกจากผู้ลงทุนควรจะรู้จักรูปแบบของการลงทุน
ในทองคำแล้ว ยังควรจะรู้จักปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อทิศทางราคาทองคำด้วย

จี้หมูอมยิ้ม | YLG Precious Co., Ltd.
รหัส : RM9-PFJ008-10

จี้หมูอมยิ้ม
ทองรูปพรรณ 99.99%
น้ำหนัก 1.74 กรัม

จี้หมูอมยิ้มเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์พูนทรัพย์
ราคาทองคำ 2,491 บาท

ค่ากำเหน็จ 2,190 บาท
ราคาสุทธิ 4,681.00 บาท
สาขาเซ็นทรัลพระราม 9

ขนาด
จำนวน
Add to Cart