บทความ เกี่ยวกับทองคำ ทองรูปพรรณ

ความรู้เกี่ยวกับทองคำ

นอกจากผู้ลงทุนควรจะรู้จักรูปแบบของ
การลงทุนในทองคำแล้ว ยังควรจะ
รู้จักปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ทิศทางราคาทองคำด้วย

บทวิเคราะห์

นอกจากผู้ลงทุนควรจะรู้จักรูปแบบของการลงทุน
ในทองคำแล้ว ยังควรจะรู้จักปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อทิศทางราคาทองคำด้วย

สร้อยข้อมือปี่เซียะมังกร | YLG Precious Co., Ltd.
รหัส : HF-BGBTBD099-7

สร้อยข้อมือปี่เซียะมังกร
ทองรูปพรรณ 99.99%
น้ำหนัก 17.16 กรัม

สร้อยข้อมือปี่เซียะมังกร เทพแห่งโชคลาภ เรียกทรัพย์ มั่งมี รวยเงินทองและช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป ยาว 19 cm.
ราคาทองคำ 24,563 บาท

ค่ากำเหน็จ 4,000 บาท
ราคาสุทธิ 28,563.00 บาท
สาขาสำนักงานใหญ่

ขนาด
จำนวน
Add to Cart