บทความ เกี่ยวกับทองคำ ทองรูปพรรณ

ความรู้เกี่ยวกับทองคำ

นอกจากผู้ลงทุนควรจะรู้จักรูปแบบของ
การลงทุนในทองคำแล้ว ยังควรจะ
รู้จักปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ทิศทางราคาทองคำด้วย

บทวิเคราะห์

นอกจากผู้ลงทุนควรจะรู้จักรูปแบบของการลงทุน
ในทองคำแล้ว ยังควรจะรู้จักปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อทิศทางราคาทองคำด้วย

แหวน | YLG Precious Co., Ltd.
รหัส : HF-RGBTBD174-1

แหวน
ทองรูปพรรณ 99.99%
น้ำหนัก 5.95 กรัม

พิเศษขนาดปรับได้ Free size
ราคาทองคำ 8,517 บาท

ค่ากำเหน็จ 2,490 บาท
ราคาสุทธิ 11,007.00 บาท
สาขาสำนักงานใหญ่

ขนาด
จำนวน
Add to Cart