ทองคำแท่ง 96.5 % น้ำหนัก 5 บาท

มังกร เสือ เต่า หงษ์  ความหมาย " มั่ง มี ศรี สุข "  ฟรี ค่าบล็อค